Ситуацията с автомобилния спорт през 2022 г.

Уважаеми колеги организатори, състезатели, публика,

Искаме да Ви уведомим за настоящата ситуация с автомобилния спорт в България.

На 18.05.2022 г. със заповед на спортния министър беше отнет спортния лиценз на АФБ. Причините са меко казано „смущаващи“ и пораждат повече въпроси, отколкото да дават отговори.
От мотивите на заповедта, доколкото изобщо има такива, става ясно, че лицензът на АФБ е отнет не поради финансови нередности, за каквито министърът широко тръбеше, или проблеми със сигурността при провеждане на състезания, установени нередности и т.н., а деклариране на „неверни данни“ от федерацията, за използваните от спортните клубове учебни зали и полигони. Няма да влизаме в конкретика, че законът не дефинира какво са „неверни данни“, което позволява субективна преценка, но само ще уточним следното:
При издаването на лиценза на АФБ Министерството на младежта и спорта приело всички приложени документи, вкл. тези, касаещи сочените спортни обекти, без да дава каквито и да е указания на пропуски или несъответствие със закона. Сега, три години по-късно, преразглежда същите тези документи и стига до различни изводи. Законосъобразно ли е това – ще оставим съдът да реши… Вие също можете сами да си отговорите на този въпрос. АФБ, разбира се, обжалва Заповедта.


Към настоящия момент министерството приема заявления за федерация, която да управлява автомобилния спорт.
АФБ е сред федерации подали документи. Причините са следните:

  • АФБ има разрешение за провеждане на международните ралита през 2022 г.
  • само АФБ притежава GPS системи за сигурност от ФИА.
  • Автомобилните клубове вече са платили членски внос за участие в автомобилни състезание през 2022 на АФБ.
  • АФБ има всичко необходимо, за да продължи да ръководи спорта без прекъсване.
  • След подадената оставка от Камен Михайлов, ние от АФБ сме готови да направим необходимите промени, за да може спорта да върви в правилната посока.

Искаме отново да декларираме, че настоящата безтегловна ситуация е недопустима и ние сме готови да работим денонощно, за да се възобновят състезанията и да спасим автомобилния спорт през 2022.
При всички възможни сценарии за развитието на проблема, ние ще работим само и единствено в интерес на състезатели, организатори и публика.