You are currently viewing Спортен календар 2022

Спортен календар 2022

Уважаеми колеги,
С оглед навременно съставяне на спортен календар 2022 г., моля да уведомите организаторите от дисциплините, за които отговаряте в срок до 31.10.2021 да заявят основна и алтернативна дата за календар 2022 г.