You are currently viewing Срок за подновяване на пилотски и клубни лицензи

Срок за подновяване на пилотски и клубни лицензи

Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че по решение от последно проведеното ОС на АФБ, срокът за подновяване на клубните лицензи е 28 февруари 2022 г., а на пилотските до 31 март 2022 г. До ОС на 12.03.2022 г. ще бъдат допускани само лицензираните членове на федерацията за тази година.