You are currently viewing Становище на АФБ

Становище на АФБ

С имейл от 29 май, г-н Стефан Чолаков – председател на АСК „Булсим“ и организатор на Планинско „Българка“ 2023, информира АФБ, че предвиденото за 03-04 юни състезание се отменя. Причина за отмяната била, че АФБ е разрешила провеждането на същата дата на тренировка по дрифт на летище Бършен в гр. Сливен.

Автомобилна федерация на България /АФБ/ заявява, че няма правно основание да забранява спортни събития, щом те отговарят на изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/, Устава и Наредба 2023 за организиране и провеждане на автомобилни състезания. В случая заявената тренировка по дрифт е изпълнила тези условия.  АФБ администрира автомобилния спорт в страната и няма право да се бърка в решенията на своите членове – автомобилни спортни клубове. Независимо от това, АФБ направи опит за диалог с организаторите на дрифт събитието, но явно тяхното решение е друго.

По същото време в село Самуилово, област Сливен има още едно планирано дрифт събитие. Същото не отговаря на изискванията на ЗФВС, Устава и Наредба на федерацията и съответно бяха изпратени писма за непровеждането му на кмета на село Самуилово и органите на МВР.

Автомобилна федерация на България е под постоянен мониторинг на дейността си и ще спазва законоустановените правила!

Автомобилния спорт има много дисциплини и всяка има своите фенове, които сами могат да изберат, коя проява да посетят.

Надяваме се г-н Чолаков да преосмисли своето решение и да проведе Планинско „Българка“ на заявените от него самия дати.