You are currently viewing Съобщение

Съобщение

На 4 юни, на Спортна база „Тракиец“, с. Житница, обл. Пловдив, община Калояново, Автомобилната федерация на България проведе работна среща, на която бяха обсъдени теми във връзка с автомобилния спорт у нас.
Срещата уважиха членовете на УС на АФБ, председателите и членове на комисии по дисциплини, представители на автомобилните спортни клубове и Съюза на българските автомобилисти.
На срещата бяха взети следните решения с цел усъвършенстване на нормативните документи на федерацията:

• В срок до 15. юни, автомобилните спортни клубове да представят своите предложения за евентуални промени в „Наредба 2023 за организиране и провеждане на автомобилни състезания“. Предложенията да се изпащат на и-мейла на федерацията;

• УС на АФБ да вземе решение относно постъпващите допълнителни дати за състезания и събития;

• УС на АФБ да разработи критерии за полагане на изпит за издаване на състезателни лицензи на нови пилоти, които до този момент са нямали издаден такъв. Критериите и изпита да се прилагат от сезон 2024 година.