Такса участие за пилот/ екипаж през 2022

С настоящото пояснение искаме да разясним чл. 19 от Наредба 2022 за организиране и провеждане на автомобилни състезания.

Тъй като в интернет пространството се появиха спекулации, че таксите за участници са увеличени за този сезон, искаме да внесем повече яснота по въпроса. Член 19 от наредбата показва какъв е максималният размер, който организаторите на различните дисциплини могат да наложат като такса за участие. Решението за таксите се взема от организаторите на спортни събития. Максималният праг за таксите през 2022 е същия като през 2021, 2020, 2019!
От горе посочените факти следва, че фактическо увеличение на таксите за участници няма.