Гимкхана

Гимкхана е дисциплина, при която се демонстрира майсторско шофиране по трасе, с изпълнение на определени елементи. Неправилното минаване по трасето носи наказателни точки, затова концентрацията е от изключително значение при тази…

0 Comments