Драгът е форма на моторен спорт, при която предварително подготвени за целта превозни средства (по-често автомобили, но и мотоциклети) се състезават на права отсечка. Обикновено това става в двубой, като развитата скорост не е толкова важна, колкото определеното разстояние да бъде изминато за най-кратко време.

Срещат се различни дистанции, най-вече от 200 до 400 метра, но се провеждат и състезания на 800 метра. Още през 1960 година започва измерването на резултатите по електронен път.

При по-бързите автомобили се използва парашут вместо спирачки. В същото време неправилно поставеният парашут би могъл да доведе до сериозни последствия.