Проект № НПИМД-КО-2039/2023 „Младежки активатори – състезавай се с нас!“

Уважаеми младежи, граждани, пилоти, клубове и любители на автомобилния спорт, Във връзка с проект № НПИМД-КО-2039/2023 „Младежки активатори - състезавай се с нас!“ финансиран по Национална програма за изпълнение на…

0 Comments

Проект № НПИМД-КО-2039/2023 „Младежки активатори – състезавай се с нас!“

Уважаеми младежи, граждани, пилоти, клубове и любители на автомобилния спорт, Във връзка с проект № НПИМД-КО-2039/2023 „Младежки активатори - състезавай се с нас!“ финансиран по Национална програма за изпълнение на…

0 Comments

ВАЖНО! – проект № НПИМД-КО-2039/2023 „Младежки активатори – СЪСТЕЗАВАЙ СЕ С НАС“

Скъпи приятели и колеги, С огромно удоволствие Ви съобщаваме за одобрен проект № НПИМД-КО-2039/2023 „Младежки активатори – СЪСТЕЗАВАЙ СЕ С НАС“ по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по…

0 Comments

Въпросник съгласно проект BG05SFOP001-2.025-0176 „По-високо гражданско участие – повече сигурност и отговорност на местно ниво“

Уважаеми жители на община Копривщица, Автомобилна федерация на България Ви кани да попълните въпросник целящ да проучи текущото състояние на общината във връзка със съществуващи успешни практики, свързани с подобряване…

0 Comments