Наложени наказания 2021 г.

След проведено заседание на УС на 21.06.2021 г. въз основа на постъпили сигнали, публикации и непосредствени наблюдения, на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Устава на АФБ УС взе решение АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ СКОРПИОН – ГР.СЛИВЕН, ЕИК 119514358, да бъде изключен като член на Автомобилна Федерация на България.

  • Пилотите, които участват в състезания от календара на АФБ от името на клуб „Скорпион“ могат да прехвърлят лицензирането си в срок до 12.07.2021 в друг клуб.
  • Отнема лицензите за срок от 2 години на следните лица:

Петко Петков

Николай Бойчев

Стефан Бойчев

Ростислав Пенчев

Иван Пенчев

Стефан Николов

Калин Райнов

Бойко Илиев

Йордан Бонев

Димитър Димитров

Павлин Петков

Симеон Петров

Живко Минчев

Атанас Чанев

  • Освобождава председателя на комисия „Дрифт“ Атанас Чанев и временно избира Ваня Стефанова да изпълнява функциите на Председател на комисията.