Образец на удостоверение за извършен периодичен медицински преглед на спортист

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за извършен периодичен медицински преглед на спортист по чл.8, ал.1, т.2 от НАРЕДБА № 1 от 22.11.2019 г. на Министерство на здравеопазването и Министерство на младежта и спорта, за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност