Наложени наказания 2020 г.

Във връзка със системни нарушения, дисквалификации и наложено наказание на г-н Васко Въжаров, след проведен УС на 06.11.2020 г., АФБ взе решение за прилагане на чл.37 и чл.37.1 от Наредбата на АФБ за 2020 година и отнема лиценза, издаден на г-н Въжаров за срок от една година. Това наказание лишава същият от възможност да се лицензира отново в рамкитe на една година от деня на връщане на лиценза във Федерацията.

С решение от 03.01.2020 г. УС наказва В. Шишков и М. Манчоров като ги лишава да упражняват правото си да бъдат председатели от името на техническата комисия на състезания за срок от една година.