Authorisation request

Български пилоти, на които АФБ е дала разрешение да участват с чужди лицензи през 2023 г., след запитване от съответната международна федерация член на FIA