• office@afb-bg.com
 • гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А, ет.2, офис 3

НОВИНИ

Скъпи граждани и представители на община Копривщица,

Представяме Ви клип съгласно дейност 6 „Информационна кампания“ във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-2.025-0176 „По-високо гражданско участие – повече сигурност и отговорност на местно ниво“, изпълняван в партньорство с община Копривщица и финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Главна цел на проекта: Насърчаване на прозрачно и партньорско управление по подобряване безопасността на движение по пътищата на територията на община Копривщица чрез подпомагане активното участие на гражданите и НПО в изпълнението и мониторинга по изпълнението на водената в тази сфера местна политика
 
 
За повече и подробна информация: office@afb-bg.com или https://www.afb-bg.com/
НАЗАД
 • гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А,
  ет.2, офис 3
 • office@afb-bg.com
 • +359 894 956 971
 • IBAN: BG69BPBI 79401087955501
 • BIC: BPBIBGSF

АФБ в социалните мрежи

 1. Facebook

 2. Instagram

 3. TikTok

Партньори

 • fia logo
 • sba logo
 • mmc logo
 • sars logo
 • toprentacar logo