• office@afb-bg.com
 • гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А, ет.2, офис 3

НОВИНИ

Днес, 27.02.2023 г., в резултат на подадени жалби от страна на АФБ и членуващите в нея спортни клубове, в публичния регистър на ММС отново бяха вписани всички клубове - членове на АФБ. В следствие на това и съгласно предвидената в ЗФВС клауза, те ще имат право да упражняват спортна дейност до избор на нова федерация, но не повече от 6 месеца. Вярвам, че това е крачка в правилната посока. Извършеното от ММС вписване ни показва, че в името на спорта - неговото запазване и развитие, е възможно да има сътрудничество между всички участващи по един или друг начин в него.

НАЗАД
 • гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А,
  ет.2, офис 3
 • office@afb-bg.com
 • +359 894 956 971
 • IBAN: BG69BPBI 79401087955501
 • BIC: BPBIBGSF

АФБ в социалните мрежи

 1. Facebook

 2. Instagram

 3. TikTok

Партньори

 • fia logo
 • sba logo
 • mmc logo
 • sars logo
 • toprentacar logo