• office@afb-bg.com
 • гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А, ет.2, офис 3

НОВИНИ

Уважаеми колеги,

На основание чл. 41, ал. 1, т. 18 във връзка с чл. 35 от Устава на „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ /АФБ/, ЕИК 205392048, със седалище и адрес на управление гр. София, район Витоша, ж.к. „Манастирски ливади“, бул. „Тодор Каблешков“ № 55А, ет. 2, офис 3, УС на АФБ взе решение да свика редовно Общо събрание на членовете на Сдружение „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ“, ЕИК 205392048, което ще се проведе на 09.03.2024 г., от 10:00 ч. на адрес: гр. София, Парк хотел и СПА Бояна, ул. „Витошко лале“ № 18, Национална футболна база към Български футболен съюз, при следния дневен ред:

 

1.         Приемане на Годишен доклад за дейността, годишен финансов отчет на „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ за 2023 г.

2.         Приемане на бюджет на „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ“.

3.         Разни.

 

Необходими документи:

1. Протокол от заседание на Управителен съвет за избор на делегат, който да представлява Сдружението на ОС;

2. Нотариално заверено пълномощно, в случай че Сдружението ще бъде представлявано от трето лице.

НАЗАД
 • гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А,
  ет.2, офис 3
 • office@afb-bg.com
 • +359 894 956 971
 • IBAN: BG69BPBI 79401087955501
 • BIC: BPBIBGSF

АФБ в социалните мрежи

 1. Facebook

 2. Instagram

 3. TikTok

Партньори

 • fia logo
 • sba logo
 • mmc logo
 • sars logo
 • toprentacar logo