• office@afb-bg.com
 • гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А, ет.2, офис 3

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политика за поверителност

Декларация за съгласие с
Политиката за поверителност
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Защитата на личните данни и опазването на личната информация на потребителите на сайта е особено важно. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно Общия регламент 2016/670 (по-известен като GDPR ), Закона за защита на лични данни ( ЗЗЛД ) и Закона за електронната търговия ( ЗЕТ ). Моля, разгледайте тази декларация, в която Ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни от страна на Сдружение „Автомобилна Федерация на България“ (наричано за краткост Ние или АФБ). В тази декларация Ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт. С нея също така Ви информираме за сроковете и правните основания да събираме, обработваме, съхраняваме, използваме, унищожаваме и защитаваме личната Ви информация, доколкото с нея Вие не ни давате изричното си съгласие да вършим това.

Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас?

Когато ни пишете чрез формуляра на нашия уебсайт или ни пращате имейл, ние съхраняваме данните Ви за периода, необходим за обработване на искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Основанието, което ни дава право да събираме тази информация е Вашето изрично съгласие. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

Когато подавате Заявление /за членство, за лиценз, за паспортизация, за хомологация/, ние събираме и обработваме Вашите лични данни с цел възникване на членствени правоотношения или за предоставяне на искана от Вас услуга.

Какви лични данни събираме и защо

Данни при посещения на сайта

Когато посещавате сайта събираме информация под формата на информационен протокол относно: IP адрес, бисквитки, данни за посещенията Ви в уебсайта на АФБ, както и данни за за устройствата, от които посещавате същите; име на домейн, версия на браузъра и операционната ви система, данни за трафик, данни за местоположение, продължителност и дата на посещение; уеб регистри; геолокация;

Събраните данни ползваме за измерване на броя посещения, средното прекарано време на сайта, прегледаните страници; Информацията се събира посредством поставени на сайта маркери на Facebook, Google Adwords, Google Analytics*. Следва да имате предвид, че предлаганите от Google, Inc („Google“) платформи за уеб услуги Google Analytics /използва се за съставяне на статистически данни за посетители/ и Google Adwords /предоставя услуги за ремаркетинг и поведенческо насочване/ функционират чрез файлове наречени „бисквитки“. Вие можете да настроите браузъра си, за да предотвратите записа на бисквитки, но, ако настроите браузъра си да не събира и изпраща бисквитки, е възможно да не можете да използвате всички функции на сайта на АФБ. С политиката ни за бисквитки може да се запонаете тук.

Основание за събирането на тези данни е законният интерес за измерване на използването и за подобряване на съдържанието на уебсайта на АФБ.

Форми за контакт

 • Запитване:

При отправяне на запитвания, въпроси, искания посредством формата за контакт на сайта, ние събираме следните лични данни: Вашите  имена, електронна поща и телефон за контакт, които доброволно ни предоставяте, за да обработим Вашето искане. Информацията, която ни предоставите, ще бъде изтрита, след като отговорим на Вашите запитвания.

 • Заявления:

Когато посредством сайта подавате към АФБ Заявление за членство/подновяване на членство Вие доброволно ни предоставяте следните лични данни: име и фамилия, електронна поща, телефон за контакт.

Когато посредством сайта подавате към АФБ Заявление за членство/подновяване на членство/издаване на лиценз и паспортизация Вие доброволно ни предоставяте следните лични данни: име и фамилия, електронна поща, телефон за контакт.

Когато посредством сайта подавате към АФБ Заявление за хомологация Вие доброволно ни предоставяте следните лични данни: име и фамилия, електронна поща, телефон за контакт, данни за МПС – марка и модел.

В тези случаи Вашите лични данни се обработват за посочените по-горе цели – с цел възникване на членствени правоотношения или за предоставяне на искана от Вас услуга, включително за антикорупционни цели и цели против изпирането на пари. Основание за събиране и обработка е и спазване на законови задължения от страна на АФБ; за предоставяне на информация към компетени държавни орани и институции;  легитимен/законен интерес за предоставяне на услугите на АФБ и осигуряване на удовлетвореността на потребителите на сайта.

Съгласие за обработка на данни

Съгласие за обработване на личните Ви данни Вие може да ни предоставите при посещение на място в офис на АФБ, при попълване на форми/заявления на уебсайта на АФБ. Предоставеното съгласие може винаги да бъде оттеглено, като посетите офис на АФБ, както и като ни изпратите Вашата заявка за оттегляне на съгласия. АФБ може да обработва лични данни и в случай, че има легитимен интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните. 

В случай на отказ от доброволно предоставяне на исканите от Вас лични данни, АФБ няма да бъде в състояние да Ви предостави своите продукти и услуги, респективно да сключи договор/да продължи изпълнението по сключен вече договор с Вас.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

С кого споделяме данните Ви

Без Вашето изрично съгласие АФБ се задължава да не предоставя личните Ви данни на трети лица, освен в случаите, когато предаването е необходимо за изпълнение на Ваши заявки, за поети от АФБ договорни и/или преддоговорни задължения.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни/членски и/или преддоговорни отношения с Вас АФБ може да разкрие личните Ви данни на следните организации/лица: субекта на данни; партньори и подизпълнители на АФБ на територията на Република България;
Министерство на младежта и спорта; ФИА, международни спортни организации, общински органи, НАП, компании, предоставящи хостинг услуги, свързани с уебсайта на АФБ;

За изпълнение на законови задължения АФБ може да предоставя събраните лични данни на НАП, КЗЛД; ДАНС, съдилища, прокуратура, полиция, следствие; нотариуси, адвокати;

АФБ може да предоставя лични данни на свои контрагенти за изпълнение на своите задължения: ИТ – компании, външни одитори, компании, предлагащи печатни услуги, маркетинг, и други.

АФБ си запазва правото да разкрива личните Ви данни според изискванията на закона или когато счита, че разкриването е необходимо, за да защити правата си и/или да изпълни съдебен процес, съдебна заповед, искане от регулатор или друг правен процес, който е наложен спрямо АФБ.

Колко дълго съхраняваме личните ви данни

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментарите, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

За потребители, които подават запитвания и електронни заявления чрез нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят посредством формата за запитвания/заявления.

АФБ прилага строги мерки за сигурност, за да защити данните Ви от достъп от страна на неупълномощени лица и срещу незаконна обработка, случайна загуба, унищожаване и повреди, както онлайн, така и офлайн. АФБ ще съхранява данните Ви колкото е необходимо за посочената цел на събирането, а след това ще запази данните Ви за изисквания от закона срок. АФБ съхранява личните данни в формат, който позволява идентифицирането Ви само за интервала, който е необходим, според целите на обработката, за които се събират данни.

Някои данни трябва да бъдат съхранявани, за да се защитят интересите на АФБ, да се запазят доказателствата и като цяло да се спазват добрите бизнес практики. Сред причините за съхранението на данни се включват следните:

 • Съдебен процес
 • Разследване на инциденти, включително свързани със сигурността
 • Законови изисквания
 • Запазване на интелектуална собственост

Данните по заявления, направени посредством сайта, ще бъдат съхранявани в срок до 6 години след прекратяване на договорните/членски отношения, освен, ако законния интерес на АФБ не изисква по-дългъг срок на съхранение.

Данни, обработвани за целите на преддоговорни отношения и проучвания в различни бази данни на физически лица, които имат интерес към продукти/услуги на АФБ срокът е 1/една/ година, считано от подаване на искането за продукт/услуга или информация;

При сключване на договор/установяване на членски правоотношения, основанието за обработка на лични данни е договорно, в случай, че срок за съхранение не е изрично посочен в договора, срокът ще е 6 /шест/ години след датата на прекратяване на договорното/членското отношение, но не по-рано от отпадане на законовото основание за обработка на данните;

При обработка на данни за целите на директния маркетинг срокът на съхранение е 1/една/ година от предоставяне на съгласието.

Вашите права като субект на данни

Право на достъп

Имате право да получите потвърждение дали личните Ви данни се обработват от него, включително безплатно копие от данните, освен ако е предвидено друго в приложимите правила за защита на личните данни, както и право да Ви бъде предоставено описание на основните характеристики, свързани с обработването на личните Ви данни.

Право на коригиране

Имате право да коригирате или да поискате от Администратора да коригира, без ненужно забавяне, неточни, непълни или остарели лични данни, коитo се отнасят до Вас

Право на изтриване /право  „да бъдеш забравен“/

Имате право да поискате изтриване на свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от следните основания: (I) те повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; (II) Вие възразите срещу обработването, както е посочено по-долу; (III) те  са били обработвани незаконосъобразно; или (IV) те трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС, правото на държава членка или правото на друга държава. Администраторът може мотивирано да откаже да изтрие личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за законоустановени цели.

Право на ограничаване на обработването:

Имате право да изисквате от Администратора да ограничи обработването на личните Ви данни, (I) когато оспорвате точността им, както са предоставени от Вас и обработвани от Администратора /ограничението е за определен срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни/; (II) когато обработването е неправомерно, но не желаете данни да бъдат изтрити; (III) когато Администраторът не се нуждае повече от данни Ви за целите на обработването, но ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции; (IV) когато сте възразил срещу обработването и очаквате Администраторът да провери дали законните основания за обработването на личните данни имат преимущество пред интересите Ви.

Когато обработването на лични Ви данни е ограничено от Администратора, Администраторът ще Ви информира за това предварително, както и преди да бъде отменено това ограничение на обработването.

Право на възражение:

Имате право по всяко време да възразите срещу обработването на личните Ви данни. Може да упражните правото само по отношение на обработка, която се извършва от Администратора за целите на законния интерес на Администратора.

Право на преносимост на данните:

 (I) да се получат личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да бъдат прехвърлени на друг администратор, или (II) да се получи пряко прехвърляне на личните данни на друг администратор, ако това е технически възможно.

Право на жалба

Имате право да подаде жалба относно обработването на личните Ви данни до Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg) Може да упражните горепосочените правила като подадете писмено искане до Администратора, който има готовност да Ви предостави образци на съответните искания.

Свържете се с нас по един от следните начини: Данни за контакт:

Администратор на лични данни: Сдружение „Автомобилна Федерация на България“, ЕИК 205392048,

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А, ет.2, офис 3;

Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

телефон: 0894956971

АФБ ще Ви уведоми за всички извършени промени в тази Политика за поверителност чрез публикация в уебсайта на АФБ.

Настоящата Политика за поверителност е приета на: 22.03.2021 г.

 • гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А,
  ет.2, офис 3
 • office@afb-bg.com
 • +359 894 956 971
 • IBAN: BG69BPBI 79401087955501
 • BIC: BPBIBGSF

АФБ в социалните мрежи

 1. Facebook

 2. Instagram

 3. TikTok

Партньори

 • fia logo
 • sba logo
 • mmc logo
 • sars logo
 • toprentacar logo